Erkende taxateurs

Om te mogen taxeren moeten taxateurs aan strenge eisen voldoen. De toegangseisen voor Taxatieplein.nl bestaan uit certificering door het registers; NRVT en lidmaatschap van één van de brancheorganisaties; NVM, VBO of VastgoedPro. Dagelijks worden de taxateurs gecheckt of zij nog aan deze eisen voldoen.

Taxateurs mogen enkel taxaties verrichten in het door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) toegewezen werkgebied. WEW is de uitgever van Nationale Hypotheek Garantie.

Ook is de taxateur verplicht een geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben..

Acceptatiegarantie.

U doet er verstandig aan de geldverstrekker op het taxatie aanvraagformulier te vermelden. Taxatieplein is op de hoogte van de actuele eisen en regelgeving van zowel NHG als de geldverstrekkers. Daardoor geven wij de garantie dat zowel de bouwtechnische keuring als het taxatie rapport zal worden geaccepteerd door de geldverstrekker. Deze garantie kunnen wij enkel geven indien de hypotheek geldverstrekker vooraf bij ons bekend is.